A  A+ A+
wysoki kontrast: A A A A
Szkoła Podstawowa nr 4 im. płk. Władimira Komarowa

Regionalny Konkurs Piosenki Angielskiej

09.12.2013 20:54

XIV edycja
REGIONALNEGO KONKURSU PIOSENKI ANGIELSKIEJ
dla klas IV-VI
szkół podstawowych

pod honorowym patronatem

Prezydenta Miasta Koszalina

i

Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

      logo rkpa
 

 

Szkoła Podstawowa nr 4
w Koszalinie

Image6

  Centrum Kultury 105
w Koszalinie

vjhkhjf

 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 4 w Koszalinie:

 • Anna Zieleniecka – nauczyciel języka angielskiego
 • Anna Mochnacz – nauczyciel muzyki, języka angielskiego

oraz Centrum Kultury 105 w Koszalinie i Radio Koszalin.

CELE:

 • Kształcenie postaw czynnego uczestnictwa w kulturze
 • Motywowanie do doskonalenia umiejętności językowych
 • Rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów
 • Stymulowanie różnych form aktywności twórczej
 • Przybliżanie kultury państw anglojęzycznych
 • Motywowanie do dalszej edukacji
 • Promowanie szkół oraz pracy nauczycieli-opiekunów

REGULAMIN :

 • Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.
 • Konkurs jest przeznaczony dla solistów z możliwością akompaniamentu na własnym instrumencie lub półplaybackiem nagranym na płycie CD w formacie audio (użycie pełnego playbacku dyskwalifikuje uczestnika)
 • Uczestnik wykonuje jedną piosenkę w języku angielskim (może wykonać utwór znany lub ułożyć tekst do znanej melodii lub zaprezentować oryginalny utwór pod względem muzycznym i językowym).
 • Szkołę może reprezentować do 3 solistów.
 • Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26.02.2016 roku na adres

ANNA MOCHNACZ

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

uL. PODGÓRNA 45 

75-321 KOSZALIN

 • Impreza planowana jest na  11 marca 2016 roku (piątek) o godz. 11.00 w Centrum Kultury 105, Club 105, przy ulicy Zwycięstwa 105 w Koszalinie (o ewentualnej zmianie terminu poinformujemy listownie lub telefonicznie).
 • Zgłoszenia prosimy przesyłać na dołączonych KARTA ZGŁOSZENIA.doc
 • Prosimy również o dostarczenie podpisanej zgody na publikację wizerunku i głosu dziecka
  (w dniu konkursu lub pocztą wraz z kartami zgłoszenia)*
 • Występy będą oceniane przez profesjonalne jury powołane przez organizatora, które wyłoni trzech laureatów.
 • Zdobywca pierwszego miejsca otrzyma statuetkę konkursu English Song Competition 2016, a wszyscy laureaci nagrody rzeczowe sponsorowane przez Urząd Miasta w Koszalinie

 

Gorąco zachęcamy Dyrekcje szkół, Nauczycieli i Uczniów do wzięcia udziału w naszym konkursie.

W razie ewentualnych wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny do SP nr 4 94-343-15-48, 506-919-776 p. Anna Mochnacz lub mailowy: mochnacz.anna@o2.pl

Na konkurs zaproszone zostaną koszalińskie media, wobec tego będzie to okazja do promocji każdej ze szkół biorącej udział w konkursie. 

Informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 4

www.sp4koszalin.com oraz www.sp4.eduportal.koszalin.pl

Liczymy na duże zainteresowanie.

 

*formularz zgody został wysłany wraz z regulaminem i kartą zgłoszeń, dostępny jest również na stronie internetowej szkoły. Zgoda nie jest obowiązkowa.

:-)

Organizatorzy:

Anna Mochnacz

Anna Zieleniecka

 Szkoła Podstawowa nr 4 im. płk. Władimira Komarowa
75-321 Koszalin
ul. Podgórna 45
tel. / fax. 94-343-15-48

e-mail: sp4koszalin@poczta.onet.pl
Zdjęcie jednostki
Kalendarz wydarzeń